Set Cluster Security

Flags

Flag

Type/Options

Default

Description

--tls-enabled

bool

false

Enable tls configuration

--tls-cert-data

string

""

Set tls certification data

--tls-cert-file

string

""

Set tls certification file name

--tls-key-data

string

""

Set tls private key data

--tls-key-file

string

""

Set tls private key file name

--tls-ca-data

string

""

Set tls certification authority data

--tls-ca-data

string

""

Set tls certification authority file name

Example

Set TLS certificates to secure KubeMQ cluster:

kubemqctl create cluster --tls-enabled --tls-cert-file ./cert.pem --tls-key-file ./key.pem --tls-ca-file ./ca.pem

Where cert.pem, key.pem and ca.pem are the required certificates/keys for TLS settings.

Last updated